Aktuelnosti

Zaštita jabuke tokom juna [08.06.2018]

Jabuka

Ovih dana je završen period primarnih infekcija od prourokovača čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti jabuke Venturia inaequalis, ali lokalne padavine i dalje uslovljavaju obično slabe infekcije. U voćnjacima gde nema simptoma ove bolesti nastaviti za zaštitom kontaktnim fungicidima: MERPAN 0.2% ili DITHANE NEO TEC 0.3% ili POLYRAM 0.2% ili ANTRACOL 0.2% ili DELAN 0,1% ili MANKOSAV 0,3%...na svakih  10-tak dana odnosno pred najavljenu kišu. U jabučnjacima gde ima simptoma od Venturije, na plodovima i/ili listovima i ukoliko se tretman radi nakon infekcije, još do 15.juna dodavati sistemični fungicid: SCORE 0.03% ILI DIFFERENT 0.03% ili DIFCOR 0,03%. uz dodatak fungicida na bazi krezoksim-metila (ARDENT 0.03% ili STROBY 0.03%).

U voćnajcima gde su uočene lisne vaši Aphis pomi preporučujemo tretiranje sa insekticidom iz grupe neonikotinoida: ACTARA ILI KESTREL ILI MOSPILAN ILI CONFIDOR 0.05 ili 0,07% (uzavisnosti od regiona) ili TEPPEKI 140gr/ha.

Počela je i sporadična pojava crvenog pauka Panonychus ulmi. Gde je veća brojnost raditi sa akaricidom na bazi piridabena 0,08% i dodati okvašivač npr: SILWET 0.02% radi biljeg lepljenja i usvajanja preparata. Ako je manja brojnost prednost dati insekticidima koji imaju delovanje i na grinje (Pyrinex Super 0,2%).

Počinje let druge generaciije jabučnog smotavaca (Carpocapsa pomonella), a tokom narednih dana počeće i piljenje gusenica II generacije. U izolovanim zasadima, gde je redovno suzbijana prva generacija oimeđu 15-20.juna uraditi Coragen 0,2lit/ha. U zasadima gde je konastantno visoka brojanost u klopkama nastaviti sa zaštitom na svakih 10 dana. Do 12.jun uraditit Lascar 1,2lit/ha ili Insegar 0,6kg/ha, oko 20.juna uraditit Pyrinex ili Nurell D 2lit/ha, a krajem meseca Coragen 0,2lit/ha.