Aktuelnosti

Zaštita jabuke tokom juna [08.06.2018]

Jabuka

Ovih dana je završen period primarnih infekcija od prourokovača čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti jabuke Venturia inaequalis, ali lokalne padavine i dalje uslovljavaju obično slabe infekcije. U voćnjacima gde nema simptoma ove bolesti nastaviti za zaštitom kontaktnim fungicidima: ...na svakih  10-tak dana odnosno pred najavljenu kišu. U jabučnjacima gde ima simptoma od Venturije, na plodovima i/ili listovima i ukoliko se tretman radi nakon infekcije, još do 15.juna dodavati sistemični fungicid:... uz dodatak fungicida ...

U voćnajcima gde su uočene lisne vaši Aphis pomi preporučujemo tretiranje sa insekticidom iz grupe neonikotinoida: ...

Počela je i sporadična pojava crvenog pauka Panonychus ulmi. Gde je veća brojnost raditi sa akaricidom na bazi ... i dodati okvašivač npr: ... radi biljeg lepljenja i usvajanja preparata. Ako je manja brojnost prednost dati insekticidima koji imaju delovanje i na grinje ...

Počinje let druge generaciije jabučnog smotavaca (Carpocapsa pomonella), a tokom narednih dana počeće i piljenje gusenica II generacije. U izolovanim zasadima, gde je redovno suzbijana prva generacija oimeđu 15-20.juna uraditi ... U zasadima gde je konastantno visoka brojanost u klopkama nastaviti sa zaštitom na svakih 10 dana. Do 12.jun uraditit..., oko 20.juna uraditit ..., a krajem meseca ...