Aktuelnosti

Zaštita krompira [14.06.2018]

I dalje treba nastaviti intenzivnu zaštitu  krompira od prouzrokovača oboljenja. Plamenjača je prisutna na pojednim parcelama obično u slabom intenzitetu. A crna pegavost polako, ali sigurno se širi u većini krompirišta. Iz tih razloga treba što pre uraditi tretmane na svim parcelama gde zaštita nije rađena u poslednjih 5 dana. Zaštitu uraditi na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana:

- Da bi pokrili oba oboljenja, preporučljivo je da se primeni neki od sledećih preparata: Curzate M 3 kg/ha ili Quadris 1 lit/ha ili Equation pro 0,4 kg/ha ili Orvego 0,8lit/ha, uz obavezan dodatak Odeon 2 kg/ha/Bravo 2,5 lit/ha ili Shirlan/Gatro 0,4 lit/ha, odnosno samo Revus Top 0,6 lit/ha ili gotovu kombinaciju propamokarb hidrohlorida + fluazinama.  

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 500 lit vode/ha, najbolje prskati sa prskalicama sa vazdušnom podrškom ili barem koristiti dizne sa duplim mlazom, tretmane ne raditi na temperaturama preko 25°C...)

Sledeći tretman planirati za 7 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5 dana na parcelama gde ima simptoma.