Aktuelnosti

Bolesti i štetočine vinove loze [17.06.2018]

Vinova loza

Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše stvara nove povoljne uslove za razvoj plamenjače, pepelnice i sive truleži vinove loze, pa je preporuka da se tretman odradi po preporuci od 03.06.2018. Voditi računa da se biraju fungicidi različitog mehanizma delovanja, zbog moguće rezistentnosti pesticida za svaki naredni tretman.

Počelo je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije groždjenog moljca Lobresia botrana, pa je preporuka da se tamo gde je brojnost na feromonskim klopkama velika odradi tretman sa CORAGEN 0.02%. U vinogradima gde je brojnost ove štetočine mala ne raditi tretman insekticidom.