Aktuelnosti

Pojava bolesti na šećernoj repi [28.06.2018]

Šećerna repa

     Usled vlažnog, kišovitog vremena poslednjih dana se sve češće uočavaju pegavsti na šećernoj repi. Dominanto su na repi prisutni simptomi bakterioza, ali je i pojava Cercospore sve značajnija. 

     Preporuka je da se pregledaju repe, kako bi se video trenutni potencijal bolesti i uradi zaštita repe sa: BRAVO 2 L/ha ili ODEON 1,8 kg/ha.

     Uz zaštitu poželjno je dodati prihranu: Nutri Boron 2 L/ha ili Foliarel 21% B 1 kg/ha ili Borvell 1 L/ha li Wuxal Boron 2 L/ha.

      Na mestima gde se često gaji repa preporuka je se protiv truleži repe dodaju: Trafos K ili Nutri Fos K ili Fosfivell Ca 3 L/ha