Aktuelnosti

Zaštita kruške [30.06.2018]

Kruška

U zasadima kruške situacija je različita. Postoje zasadi gde se uočava tendecija smirivanja aktivnosti. Međutim ima zasada gde je i dalje intenzivna aktivnost kruškine buve. U ovim zasadima kruške dominiraju mlađi razvojni stadijumi kruškine buve, kao i jaja u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje). Ne treba zanemariti i aktivnost jabučnog i breskvinog smotavca, koji mogu da prouzrokuju crvljivost plodova. Narednih 7 dana se očekuje toplije vreme što će pogodovati razvoju kruškine buve, a predhodni period je pogodovao razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman:

- Gde je i dalje veliko prisustvo buve primeniti DELEGATE 0,05% (suzbija i smotavce i buvu)  Karenca 7 dana

- Gde nema buve primeniti CORAGEN 0,02% (suzbija smotavaca) Karenca 14 dana.

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač (Silwett 0,02% ili Etalfix Pro 0,02-0,025%, a najbolje FeSil 0,15%).

U slučaju da jako "curi" kruška usled medne rose od buve, 1 dan pre tretmana prskati zasad sa deterdžentom za suđe 0,5% + sirće 0,3%, pa tretman uraditi sledeći da sa pesticidima.

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV 0,3%, ili ANTRACOL ili POLYRAM 0,2% a gde ima problema sa čađavom krastavosti kruške (Venturia pyrina) i Score ili Scooter ili Difcor ili Different 0,03%. Karenca je 21 dan.