Aktuelnosti

Zaštita višnje i trešnje nakon berbe [30.06.2018]

Višnja

Za sada nije primećena aktivnost eriofidne grinje (Aculus fockeui). Pošto se radi o izuzetno sitnim štetočinama, potrebu za tretiranjem najbolje da odluči stručno lice. Ali proteklih mesec dana je bilo vrlo pogodno za razvoj prouzrokovača kozičavosti lišća (Blumerella jappi), iako je trenutno prisustvo patogena u zasadima na niskom nivou, osim na jako osetljivm sortama uglavnom trešanja. Preporuka je:

- Što pre uraditi tretiranje sa preparatima na bazi dodina ako već ima simptoma oboljenja ponoviti tretman nakon 7-10 dana.

- Ako treba da se suzbiju grinje primeniti Masai 0,05%, ili Vertimec ili Vertigo ili Invert ... 0,1%+ okvašivač ili preparate na bazi piridabena. 

Tretmane raditi samo u zasadima i na sortama gde je završena berba.