Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [05.07.2018]

Vinova loza

Nestabilno vreme koje se najavljuje za vikend može stvoriti uslove za razvoj plamenjače, pepelnice, crne truleži i sive truleži vinove loze. Preporuka je da u vinogradima gde ima simptoma na lišću plamanjače, crne i sive truleži odradimo tretman u večernjim ili jutarnjim satima do subote(voditi računa da tretman ne radite po rosi!) sa: QUADRIS 0.1%, CABRIO TOP 0.25% ili QABRIO MAX 0.3%. 

U vinogradima gde nisu vidljivi simptomi na lišću odraditi za:

plamanjaču: POLYRAM ili ANTRACOL 70 WG 0.2 %

pepelnicu : SYSTHANE 0.03%, TOPAS 0.05% ILI POSTALON 0.15%

Tretman za sivu trulež i grožđanog moljca možete odraditi samo u zoni grozda.

Sivu trulež: CANTUS, TELDOR ILI SWITCH 0.1%

GROŽĐANOG MOLJCA: CORAGEN 0.2%