Aktuelnosti

Aktuelna zaštita crnog luka [07.06.2018]

Crni luk

     Plamenjača luka nije za sada uočena. Brojnost tripsa je na većini lukova visoka. 

     Preporuka je da se pregledaju lukovi narednih dana. Ukoliko nije prisutna plamenjača, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Antracol 2 kg/ha ili Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha ili Mankosav 2,5 kg/ha. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače upotrebiti Folio gold 2,5 L/ha ili Ridomil gold 2,5 L/ha pa za 4 do 5 dana Acrobat 2,5 kg/ha ili Sphinx 2,5 kg/ha.

    Za tripse se preporučuje upotreba preparata Movento 1 L/ha uz upotrebu okvašivača.

    Na mestima gde se javlja vodolež preporuka je da se doda i Bacilomix specijal 3 L/ha protiv truleži.