Aktuelnosti

Zaštita crnog luka od bolesti i tripsa [14.06.2018]

Crni luk

     Plamenjača luka nije za sada uočena. Brojnost tripsa je na većini lukova visoka. 

     Preporuka je da se pregledaju lukovi narednih dana. Ukoliko nije prisutna plamenjača, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: ... Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače upotrebiti ...

    Za tripse se preporučuje upotreba preparata ...

    Na mestima gde se javlja vodolež preporuka je da se doda ...