Aktuelnosti

Polaganje jaja kruškine buve [26.02.2019]

Kruška

    Obzirom da je u toku polno sazrevanje kruškine buve, parenje i polaganje jaja, preporuka je da se pregledaju kruške. Ukoliko se pregledom ne pronađu položena jaja, a brojnost odraslih buva ne prelazi 1 na 15 izbojaka, preporuka je da se uradi tretiranje sa: Letolom 2% ili aspanger glinom 2%. Ukoliko se pregledom ustanovi veća brojnost odraslih buva i polaganje jaja, preporuka je da se uradi zaštita kruške sa: Lascar 1 dL ili Insegar 80g uz dodatak Letola 1 L/100 L vode. Tretmane uraditi narednih 2 do 3 dana.