Aktuelnosti

Zaštita crnog luka [18.06.2019]

Crni luk

    Crni luk nalazi se u fazi od 5 do 6 listova. Na njivama gde je tokom dugih kišnih perioda bilo vodoleža pojavila se plamenjača crnog luka. Preporuka je da se uradi pregled crnog luka narednih par dana. Na mestima gde su prisutni simptomi plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa Folio gold 2,5-3 L/ha ili Armetil M 2,5 kg/ha. Zaštitu ponoviti u roku od 4-5 dana sa Infinito 1,8 L/ha ili Orvego 0.8 L/ha uz dodatak preparata Mankosav 2,5 kg/ha ili Dithane 2,5 kg/ha. Na mestima gde nema simptoma plamenjče, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Mankosav 2,5 kg/ha ili Dithane 2,5 kg/ha.

     Pred name je i period u kome se očekuje povećanje broja tripsa u luku. Preporuka je da se pregleda crni luk. Ukoliko se konstatuje naseljenost do 30% lukova sa brojnošću u proseku manjom od 5 tripsa po luku treba uz naveden fungicide dodati i Thiovit jet ili Kumulus 3 kg/ha ili Wetsul 3 kg/ha. Ukoliko je naseljenost veća od 30% i brojnost veća od 5 tripsa preporuka je da se uz navedene fungicide doda i Dicarzol 2 kg/ha ili Lannate90 0,5 kg/ha.

    Protiv truleži zaštita se može obaviti preparatom Bacilomix aurum 3 L/ha.