Aktuelnosti

Stanje kruškine buve [21.06.2019]

Kruška

     U zasadima kruške, u toku je polaganje jaja. Za sada larve prvog stupnja nisu pronađene pa je preporuka da se uradi pregled krušaka i ustanovi brojnost jaja. Ukoliko su jaja pristna na oko 50% letorasta i brojnost jaja je manja od 50 preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Insegar 1 kg/ha ili Lascar 0,15 L/ha. Ukoliko su jaja prisutna na svim letorastima i brojnost je preko 50 po letorastu uz navedene preparate preporuka je da se doda i Movento 1,5 L/ha.

   Radi poboljšanja efikasnosti preporuka je da se dodaju okvašivači, a protiv bolesti Bacillomix aurum 3 L/ha.