Aktuelnosti

Piljenje larvi kruškine buve [27.06.2019]

Kruška

     Počelo je piljenje larvi kruškine buve, ali je i polaganje jaja još uvek u toku, pa su osim larvi prvog larvenog uzrasta u krušci prisutna i bela i žuta jaja. Preporuka je da se pregledaju zasadi kruške. U zasadima gde su jaja buve prisutna na manje od 50% letorasta i gde je brojnost jaja manja od 50 po letorastu, preporuka je da se uradi zaštita sa Delegate 400 g po hektaru ili Fesil 0,15%. Na mestima gde je brojnost veća preporuka je da se uz navedene preparate doda i Dimilin 0,5 L/ha. Obzirom na vremenske uslove uz insekticid je potrebno dodati i sredstva na bazi pinoleina na primer NuFilm ili WinFilm.

    Protiv bakterioza je preoruka da se koristi kombinacija preparata: Nutri Fos K ili Trafos K ili Fosfivell Ca 3 L/ha sa Bacilomix aurum 3 L/ha ili Nutri BIoClean 1 L/ha.