Aktuelnosti

Stanje na paprikama u polju [02.07.2019]

Paprika

     Pregledima paprika u polju konstatnovana je značajnija pojava pega koje prouzrokuju bakterije. Preporuka je da se uradi zaštita paprika preparatima:... u kombinaciji sa preparatima koji podižu imunitet biljkama: ...

      Paprika se priprema za cvetanje pa je potrebno izvršiti i pregled na prisustvo vaši i tripsa. Ukoliko su prisutne samo vaši preporuka je da se uradi zaštita preparatom ... a ako su prisutne i vaši i tripsi preporuka je da se uradi zaštita preparatom ...