Aktuelnosti

Zaštita jabuke [02.07.2019]

Jabuka

Jabuke se nalaze u fazi intenzivnog porasta plodova. Za sprečavanje sekundarnih zaraza Venturia inaequalis treba nastaviti sa primenom kontaktnih fungicida kao što je...

U voćnjacima gde su uočene lisne vaši Aphis pomi preporučujemo tretiranje sa insekticidima iz grupe neonikotinoida kao što je...

Izuzetno toplo vreme pogoduje razvoju štetnih insekata. U većini zasada počeo je let druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a tokom narednih dana počeće i piljenje gusenica. Te je s toga potrebno uraditi tretman sa...

U jabučnjacima gde je visoka brojnost u klopkama tretmane sa insekticidom izvoditi na svakih 10-12 dana. Dok u izolovanim zasadima gde brojnost na feromonskim klopkama padne na manje od 5 leptira u toku nedelju dana tretmane izvoditi na svakih 15-20 dana. U sledećem tretmanu (oko 15 jula) koristiti insekticid... Zbog visokih temperatura tretmane izvoditit u večernjim časovima.