Aktuelnosti

Proizvodnja jabuke po državama prema World apple and pear association (WAPA) [20.08.2019]

Jabuka, Kruška

I ove godine je WAPA izašla sa procenom prinosa jabuke i kruške. U zemljama EU u proseku prinos jabuke u odnosu na prošlu godinu je manji za 20% (najveći podbačaj je u Litvaniji, Poljskoj i Mađarskoj). Više detalja možete pogledati na sajtu WAPA (http://www.wapa-association.org/asp/page_1.asp?doc_id=447).