Aktuelnosti

Zaštita breskve na početku cvetanja [19.03.2020]

Breskva

     Pojedine sorte breskvi i nektarina, počele su da cvetaju. Obzirom da se javljaju kiša, pa i sneg, preporuka je da se uradi zaštita samo onih breskvi i nektarina koje su otvorile ili će u naredna dva tri dana otvoriti cvetove sa: ... Ukoliko do kiše dođe i ona potraje par dana neposredno posle kiše uraditi i zaštitu preparatima ...

   Radi zaštite od mraza, na 24 do 48 sati pre mraza preporuka je da se primeni preparat Noice u dozi od 2 dL/100 L vode. Ukoliko do mraza i dođe, u što kraćem roku može se uraditi i primena preparata ...