Aktuelnosti

Zaštita jabuke od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda [23.03.2020]

Jabuka

    Iako je ovih dana hladno, može se desiti da se usled dugotrajnog vlaženja ostvare uslovi za pojavu inekcije gljivom koja prouzrokuje čađavu pegavost. Preporuka je da se odmah po prestanku hladnog vremena, u četvrtak ili petak uradi zaštita jabuke preparatom:... samo za pretplatnike.

   Ujedno poslednji je čas da se uradi pregled jabuke na prisutuvo vaši i grinja, kako bi se u narednim tretmanima racionalno upotrebili insekticidi i akaricidi samo u zasadima u kojima je to neophodno.