Aktuelnosti

Zaštita crnog luka od tripsa [14.04.2020]

Crni luk

     Poslednjih nekoliko dana, povećana je brojnost tripsa u crnom ozimom luku. Preporuka je da se luk pregleda i ukoliko se nađe više od 2 tripsa po biljci uradi zaštita sa: .... Pošto je suša u toku, zalivanje treba da je redovno, pa je preporuka da se uradi zaštita preparatima: ... pošto plamenjača za sada nije zapažena ni na jednom lokalitetu.