Aktuelnosti

Nedostatak Gvožđa (Fe) u krušci, breskvi i nektarini [22.04.2020]

Kruška, Breskva

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa : Ultraferro u količini 50-70 grama po stablu preko korena ili folijarno Wuxal  Ferro 2 l/ha ili Feramin u količini od 3 l/ha (gotova kombinacija gvožđe+aminokiseline) ili Brexil combo 300 g/ 100 L vode  ili Nutrielements u količini 2 l/ha folijarno ili preko sistema za navodnjavanje 2-5 l/ha .

Folijarni tretman gvožđem raditi u kombinaciji sa aminokielinama : Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Megafol 2 l/ha ili Vellamin 3 l/ha.