Aktuelnosti

Šljivina osa [24.04.2020]

Šljiva

    Šljive su precvetale, pa je preporuka da se uradi zaštita protiv šljivine ose, pored njih u većini zasada su prisutne i lisne vaši, pa je preporuka da se naredna dva tri dana uradi suzbijanje preparatima: ... Protiv bolesti, obzirom da su najavljane kiše treba uraditi zaštitu sa:...