Aktuelnosti

Šljivina osa [24.04.2020]

Šljiva

     Šljive su precvetale, pa je preporuka da se uradi zaštita protiv šljivine ose, pored njih u većini zasada su prisutne i lisne vaši, pa je preporuka da se naredna dva tri dana uradi suzbijanje preparatima: Kestrel ili Voley 0,025%. Protiv bolesti, obzirom da su najavljane kiše treba uraditi zaštitu sa: Merpan80 0,2% ili Dithane neo tech 0,25% ili Manfil 0,25%.