Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [28.04.2020]

Vinova loza

Nestabilno vreme koje se najavljuje do kraja nedelje može stvoriti uslove za razvoj crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), pa je preporuka da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida: DELAN PRO 0,25 %  , FOLPAN 80WG 0,2% ILI MANKOSAV 0,25% ili Nota 0.25% ILI MANFIL 0,25%.

Vinova loza se nalazi u fazi intezivnog porasta lastara, u zavisnosti od sorte i lokaliteta lastari su dužine od 20cm. Zbog osetljive fenofaze na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) preporuka je da se odradi zaštita sa: CRYSTAL 0,02% ILI TALENDO 0,025% ILI  FALCON 0,04% ILI POSTALON 0.1%.

Ukoliko se na feromonske klopke lovi veći broj moljaca (Lobesia botrana) uraditi zaštitu sa RUNNER 240SC 5 dL/ha ili LASER 1 dL/ha.