Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [28.04.2020]

Vinova loza

Nestabilno vreme koje se najavljuje do kraja nedelje može stvoriti uslove za razvoj crne pegavosti vinove loze(Phomopsis viticola), pa je preporuka...Vinova loza se nalazi u fazi intezivnog porasta lastara, u zavisnosti od sorte i lokaliteta lastari su dužine do 20cm.Zbog osetljive fenofaze na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) odraditi tretman sa...