Aktuelnosti

Bolesti i štetočine u jabuci [06.05.2020]

Jabuka

    Česta pojava kišovitog vremena uslovljava pojavu infekcija gljivičnih bolesti na jabuci. Preporuka je da se uradi zaštita kombinacijom preventivnih i kurativnih preparata:

DELAN 0,75 kg/ha ili NANDO 0,8 L/ha ili MERPAN80 2 kg/ha ili MANFIL 2,5 kg/ha ili DITHENE NEO TECH 2,5 kg/ha

+

Score 0,3 L/ha ili DIfferent 0,3 L/ha ili DIfcor 0,3 L/ha ili Indar 0,7 L/ha

za pepelnicu je preporuka da se upotrebe:

Sercadis 0,3 L/ha ili Luna experiance 0,75 L/ha ili Eminent 0,3 L/ha

   Na regionima gde je bilo protekle godine bakteriozne plamenjače preporučuje se upotreba Bacillomix original 3 L/ha.

Piljenje gusenica jabučnog smotavca počinje ovih dana, pa je preporuka da se uradi suzbijanje preparatom Coragen 2 dL/ha ili DELEGATE 0,4 kg/ha ili AFFIRM OPTI 2 kg/ha.