Aktuelnosti

Bolesti i štetočine u jabuci [06.05.2020]

Jabuka

    Česta pojava kišovitog vremena uslovljava pojavu infekcija gljivičnih bolesti na jabuci. Preporuka je da se uradi zaštita kombinacijom preventivnih i kurativnih preparata:

...

za pepelnicu je preporuka da se upotrebe:

...

Na regionima gde je bilo protekle godine bakteriozne plamenjače preporučuje se upotreba ...

Piljenje gusenica jabučnog smotavca počinje ovih dana, pa je preporuka da se uradi suzbijanje preparatom ...