Aktuelnosti

Zastita jabuke [12.05.2020]

Jabuka

Izuzetno suvo i toplo vreme u proteklom periodu povoljno utice na razvoj crvene vocne grinje (Panonichus ulmi) u zasadima jabuke.

S toga se preporucuje tretman akaricidom VERTIMEC ili AMON 1,5 lit/ha ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi prisustvo vise od 2 imaga po listu uz dodatak LETOL 1%

Koristiti minimalno 800 litara vode po hektaru.

U vocnjacima gde su prisutne lisne vasi preporucujemo tretiranje sa insekticidom TEPPEKI 0,014%.

U jabucnjacima gde je visoka brojnost jabucnog smotavca (Cydia pomonella) u feromonskim klopkama u toku ove nedelje uraditi tretman sa LASCAR 1,2 lit/ha ili INSEGAR 0,6 kg/ha.

Najavljene padavine stvorice povoljne uslove za ostvarenje infekcije jabuke od prouzrokovaca cadave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), preporucuje se tretman sa preventivnim i kurativnim fungicidima:

NANDO 0,6-1 lit/ha ili MANFIL 3 kg/ha ili MERPAN80 2 kg/ha ili DITHANE M45 2,5 kg/ha +

SCORE 0,3 lit/ha ili DIFFERENT 0,3 lit/ha ili DIFCOR 0,3 lit/ha.