Aktuelnosti

Zaštita pšenice u cvetanju [15.05.2020]

Pšenica

    Zavisno od sorte i vremena setve, pšenice se nalaze u fazi cvetanja. Obzirom na najavljene padavine u utorak i stanje zaliha vlage u zemljištu, preporuka je da se uradi zaštita naredna tri dana sa:

    na mestima gde je stanje zaliha vlage dobro sa: Amistar extra 0,75 L/ha ili Acanto plus 0,75 L/ha ili Priaxor 1 L/ha ili Opera max 1,5 L/ha ili Globaztar 0,7 L/ha

    a na mestima gde je stanje zaliha vlage loše sa: Osiris 2 L/ha ili Cherokee 1,5 L/ha ili Faxer 0,5 L/ha ili Prosaro 1 L/ha ili Bumper P 1 L/ha ili Cello 1,25 L/ha ili DUett ultra 0,6 L/ha ili Opus team 1 L/ha.

    Pojava žitne pijavice je lokalna i insekticide treba dodavati samo na njive gde se pregledom ustanovi prisustvo. Preporučuje se korištenje preparata: Karate zeon 2 dL/ha ili Decis 0,4 L/ha ili Scatto 0,4 L/ha ili Plures 0,5 L/ha ili Kaiso 200 g/ha

    Za bolju kondiciju i pomoć u kontroli truleži klasa preporuka je da se doda Bacilomix original 3 L/ha.

    Za povećanje sadržaja proteina preporuka je da se dodaju: Delfam plus 2 L/ha ili Megafol 2 L/ha ili Vellamin 3 L/ha ili Nutriamino 2 L/ha.