Aktuelnosti

Zaštita pšenice u cvetanju [15.05.2020]

Pšenica

    Zavisno od sorte i vremena setve, pšenice se nalaze u fazi cvetanja. Obzirom na najavljene padavine u utorak i stanje zaliha vlage u zemljištu, preporuka je da se uradi zaštita naredna tri dana sa:

    na mestima gde je stanje zaliha vlage dobro sa: ...

    a na mestima gde je stanje zaliha vlage loše i na njivama gde je predusev kukuruz sa: ...

    Pojava žitne pijavice je lokalna i insekticide treba dodavati samo na njive gde se pregledom ustanovi prisustvo. Preporučuje se korištenje preparata: ...

    Za bolju kondiciju i pomoć u kontroli truleži klasa preporuka je da se doda Bacilomix original 3 L/ha.

    Za povećanje sadržaja proteina preporuka je da se dodaju: Delfam plus 2 L/ha ili Megafol 2 L/ha ili Vellamin 3 L/ha ili Nutriamino 2 L/ha.