Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [15.05.2020]

Vinova loza

Vinova loze se u zavisnosti od sortimenata i lokaliteta nalazi na početku cvetanja ili se početak cvetanja vinove loze očekuje do kraja sledeće nedelje. Obzirom na osetljivu fenofazu, nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuju i mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj najznačajnijih bolesti: plamenjače, crne truleži, pepelnice, pa je preporuka:

Tamo gde  bilo padavina i vlaženja lista duža od 6 sati u poslednja 2 dana, tretaman odraditi od prouzrokovača infekcije plamenjače sa jednim od navedenih fungicida: Armetil 0,25%, Enervin 0,25%, Vincare 0,2%, Pergado c27wg 0,5%

Na lokalitetima gde vlaženje lista nije bilo, a zbog najave nestabilnog vremena u narednom periodu, tretman odraditi sa Mankosav 0,25%, ili Manfil 0,25% ili Folpet 0.3% ili Dithane 0,25%.

Zbog povoljnih uslova za razvoj crne truleži (Guignaradia bidwelli) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze dodati i jedan od sledećih fungicida: STROBY 0,02% ILI QUADRIS 0,075% ILI TEATAR 0,075% ili GLOBAZTAR 0,075% ili VIVANDO 0,02% ili KUSABI 0,025%. Za pepelnicu zbog povoljnih uslova za njeno razviće u poslednja dva dana( visoka vlažnost i temperatura,oblačni dani...) dodati: Wetsul 0,3%, Thiovit jet 0,3% ili Kumulus 0,3%.

U vinogradima gde je brojnost na feromonskim klopkama grožđanih moljaca velika, gde  je i ranijih godina bilo štete od ovih štetočina dodati Pyrinex 0,15% ili Plures 0,1% ili Scatto 0,05%. U vinogradima gde je brojnost populacije mala tretman raditi bez insekticida.