Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [15.05.2020]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi na početku cvetanja, ili se početak cvetanja vinove loze očekuje do kraja sledeće nedelje. S obzirom na osetljivu fenofazu, nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuju i mogu se stvoriti povoljni uslovi za razvoj  najznačajnijih bolesti: plamenjača, crna trulež, pepelnica, pa je preporuka da se...