Aktuelnosti

Zaštita paprike na otvorenom polju [25.05.2020]

Paprika

      Smenjivanje kiše i relativno toplog vremena pogodno je za razvoj bolesti na paprici. Preporuka je da se pregledaju paprike i uradi zaštita. Ukoliko se nađu simptomi bakteriozne plamenjače, zaštitu treba uraditi preparatima: Neoram ili Nordox ili CuproCaffaro ili Champ DP ili Vitra2 kg/ha ili Everest 2 L/ha. Ukoliko simptomi bakteriozne plamenjače nisu prisutni, zaštitu uraditi kombinacijom: Trafos K ili NutriFosK ili Fosfivell Ca 3 L/ha sa Bacilomix original 3 L/ha.

     Na pojedinim paprikama je registrovano prisustvo vaši. Tamo gde su prisutne vaši uraditi njihovo suzbijanje preparatima: Actara 0,3 kg/ha ili Voley 0,4 kg/ha ili Gestikal 0,25 L/ha ili Kestrel 0,4 L/ha.