Aktuelnosti

Zaštita paprike na otvorenom polju [25.05.2020]

Paprika

      Smenjivanje kiše i relativno toplog vremena pogodno je za razvoj bolesti na paprici. Preporuka je da se pregledaju paprike i uradi zaštita. Ukoliko se nađu simptomi bakteriozne plamenjače, zaštitu treba uraditi preparatima:... Ukoliko simptomi bakteriozne plamenjače nisu prisutni, zaštitu uraditi kombinacijom: ...

     Na pojedinim paprikama je registrovano prisustvo vaši. T prisutne vaUkoliko ustanovite prisustvo vaši uraditi njihovo suzbijanje preparatima: ...