Aktuelnosti

Pronađena plamenjača crnog luka [25.05.2020]

Crni luk

    Na pojedinim parcelama ozimog luka pronađena je plamenjača crnog luka. Preporuka je da se pregledaju usevi crnog luka. Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: ... a onda za 3-4 dana sa...

   Tamo gde su prisutni tripsi u broju većem od 10 po biljci, preporuka je da se doda:...