Aktuelnosti

Pronađena plamenjača crnog luka [25.05.2020]

Crni luk

     Na pojedinim parcelama ozimog luka pronađena je plamenjača crnog luka. Preporuka je da se pregledaju usevi crnog luka. Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Armetil M ili Folio gold 3 kg/ha a onda za 3-4 dana sa Infinito 1,6 L/ha ili Orvego 0,8 L/ha ili Viloksan 3 kg/ha.

   Tamo gde su prisutni tripsi u broju većem od 10 po biljci, preporuka je da se doda: Vertimec ili Amon ili Romectin ili Invert 1,5 L/ha.