Aktuelnosti

Zastita jabuke [31.05.2020]

Jabuka

Nestabilno vreme sa cestim padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovaca cadave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), s toga se preporucuje primena kombinacije fungicida...

Za pepelnicu je preporuka da se uradi tretman sa...

Suvo vreme u predhodnom periodu bilo je pogodno za razvoj lisnih vasiju pa se preporucuje tretman sa...