Aktuelnosti

Pojava prve generacije dudovca [02.06.2020]

Orah

     Preporuka je da se naredna 3 do 5 dana pregledaju zasadi oraha na prisustvo jajnih legala i guseničnih gnezda. Ukoliko se uoči prisustvo jajnih legala ili guseničnih gnezda suzbijanje treba obaviti u periodu od 9 do 12 juna. Suzbijanje se može obaviti preparatima: ... (samo za pretplatnike)

    Obzirom da će se gusenice tokom narednih 10 tak dana zadržavati u grupama - gnezdima, na mlađim orasima je dovoljno otkinuti list na kome se nalazi gnezdo i zgaziti gusenice nogom na zemlji.

    Protiv bolesti preporuka je da se uradi zaštita sa:...