Aktuelnosti

Pojava bolesti na orahu [14.06.2020]

Orah

     Česta pojava kiše pogoduje razvoju i gljivičnih i bakterijskih oboljenja oraha.  Preporuka je da se naradnih par dana uradi zaštita oraha kombinacijom preparata

Marpan80 200 g ili Manfil 250 g ili Dithane 250g 100 L vode sa preparatima

Orius 1 dL ili Topsin 70 g ili Bounty 50 mL ili Bacilomix 3 dL na 100 L vode