Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [16.06.2020]

Vinova loza

Nestabilno vreme, česte padavine koje se najavljuju i u narednom periodu mogu stvariti povoljne uslove za razvoj gljivičnih oboljenja vinove loze. Vinova loza se nalazi u fenofazi precvetavanja, kada su svi zeleni delovi najosetljivi na najvažnije prouzrokovače bolesti. Preporuka je čim...(samo za pretplatnike).

Počeo je let druge generacije grožđanog moljca Lobresia botrane, pa je preporuka...