Aktuelnosti

Bolesti šećerne repe [29.06.2020]

Šećerna repa

     Obimne kiše u proteklom periodu su pogodovole širenju pegavosti šećerne repe.Obzirom da su nove padavine najvaljene za 3. i 4. jul, preporuka je da se zaštita šećerne repe obavi 1 i 2 jula kombinacijom preparata:

... (samo za pretplanike)

Na njivama gde se često gaji šećerna repa preporuka je da se doda i Bacilomix original 2 L/ha.

Radi ublažavanja stresnih uslova prouzrokovanih obimnim kišama i visokim temperaturama preporuka je da se dodaju: Megafol 2 L/ha ili Delfam plus 2 L/ha ili Vellamin 2 L/ha ili Wuxal amino 2 L ili Isabion 2 L/ha.

Na poljima gde je ranije zabeležena pojava truleži repe preporuka je da se uradi zaštita preparatima:...