Aktuelnosti

B i Ca u paprici [07.07.2020]

Paprika

U zavisno sti od regiona paprike na otvorenom polju se kreće od faze cvetanja do faze zametnutog ploda. Na paprikama koje se spremaju za cvetanje, preporuka je da se uradi trtman Borom radi pospešivanja oplodnje, zametanja ploda i izbegavanja deformiteta ploda ( pogotovo na alkalnim zemljištima gde se Bor slabo usvaja ). Paprike koje već imaju zametnut plod trebalo bi početi tretirati preparatima na bazi kalcijuma i tako izbeći pojavu nedoststka kalcijuma koja se ispoljava u vidu suve truleži vrhova ploda i truleži korena. Na mestima gde je odnos cveta i zametnutog ploda od prilike isti najbolje bi bilo uraditi blok tretman preparatom koji sadrže i bor i kalcijum, kasnije kada bude mnogo više formiranih plodova u odnosu na cvetove uraditi blok tretman preparatom na bazi kalcijuma. Preporuka je :

Preparati na bazi bora : Borovell 1 l/ha ili Nutri Boron 2 l/ha ili Wuxal Boron 2 l/ha ili Foliarel 21 % B 1-3 kg/ha.

Preparati na bazi kalcijuma : Wuxal Calcium 2-3 l/ha ili Calitech 3 l/ha ili Nutri Calcium 2 l/ha, Maxflow Ca  1 l/ha

Mesta na kojima je odnos cveta i zametnutog loda podjednak : Kombinacija gore navedenih preparata ili  Nutri Ca-B-Mo 2 l/ha ili Callamin Bor 3 l/ha,

 

Jedinstven preparat koji može da se koristi i protiv bakterioznih obolenja, a pri tome sadrži kalcijum je : Fosfivell Ca 2,5 l/ha