Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolestii štetočina [04.08.2020]

Šećerna repa

    Najvaljene kiše za narenih par dana pogodovaće širenju pegavosti lista šećerne repe. Preporuka je da se pregledaju usevi repe narednih 5 do 6 dana. Ukoliko su pege prisutne na više od 50% biljaka preporuka je da se uradi zaštita preparatima: ...

   Ukoliko su pojedinačne prege prisutne na manje od 50% biljaka, preporučuje se tretman samo sa Bacilomix original 3 L/ha.

    Pažnju treba obratiti i na prisustvo kupusne i povrtne sovice. Ukoliko se konstatuje prisustvo jajnog legla ili 1 gusenice na 10 biljaka, preporuka je da se prilikom prskanja dodaju: ...