Aktuelnosti

Kruška pred cvetanje [11.04.2021]

Kruška

     Kruška je u fenofazi pred cvetanje ili u početku cvetanja. Obzirom na najavljene kiše od utorka, preporuka je da se u ponedeljak 12 aprila uradi zaštita sa:... Ukoliko se zaštita ne obavi u ponedeljak nego kasnije a vlaženje bude trajalo više od 10 sati dodati: ...

   Radi poboljšanja oplodnje i sprečavanja odbacivanja plodova preporučuje se sledeći program ishrane:

u fazi belih balona: ... samo za pretplatnike

    Radi zaštite od bakteriozne plamenjače tokom cvetanja dodati Bacilomix original 2 L/ha ili Botrix B 2 L/ha.