Aktuelnosti

Lukova muva i tripsi na crnom luku [15.04.2021]

Crni luk

     Crni luk koji se gaji kao ozima biljna vrsta i jari luk koji se proizvode iz arpadžika imaju tri do pet listova. Javlja se duži period sa padavinama, pa se preporučuje primena fungicida: ...

     Što se tiče štetočina, preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana pregledaju usevi luka na prisustvo lukove muve i tripsa. Ukoliko se uoče simptomi prisustva lukove muve na više od 5% biljaka (bele pege na listovima, koje možete videti na slikama) treba vršiti suzbijanje muve. Takođe ukoliko se uoči prisustvo tripsa na više od 10% biljaka potrebno je vršiti njihovo suzbijanje. Od insekticida preporuka je da se upotrebi:....

     Zaštitu gore navedenim preparatima na luku koji će biti prodavan kao mlad luk ne treba sprovoditi, jer su karence navedenih preparata preko 20 dana!!! Protiv bolesti može se na mladom luku upotrebiti jedino Bacilomix original ili Biotic B 2 L/ha.