Aktuelnosti

Ječam u fazi zastavičara [02.05.2021]

Ječam

   Rane setve ječma nalaze se u fenofazi lista zastavičara. Potencijal bolesti je na pregledanim usevima mali. Preporuka je da se tokom narednih 5-7 dana pregledaju usevi na prisustvo bolesti i štetočina.

     Ukoliko su bolesti prisutne na manje od 5% biljaka nije potrebno raditi zaštitu, pa je preporuka da se uradi tretman biostimulatorom: Bacilomix original 2 L/ha. Ukoliko su bolesti prisutne na više od 5% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa: ...

    Jaja žitne pijavice su prisutna na mnogim ječmovima, pa treba sačekati piljenje. Ukoliko pregledom ustanovite da je počelo piljenje larvi na konkretnoj njivi, preporučuje se upotreba: ...

    Od biostimulatora na sve parcele preporučuje su Yield On 2 L/ha.