Aktuelnosti

Zaštita jabuke [02.05.2021]

Jabuka

Svakodnevni lokalni pljuskovi mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom na visok nivo infektivnog potencijala patogena i osetljivu fazu jabuke ovo je kritičan period primarnih infekcija. S toga se preporučuje zaštitu obavljati na svakih 5 dana kako bi sprečili infekciju. Primeniti kombinaciju preventivnih i sistemičnih fungicida...

U prvom delu vegetacije veoma je važno sprečiti infekciju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kod osetljivih sorti kao što su Ajdared, Jonagold... pa se preporučuje primena fungicida...