Aktuelnosti

Pšenice počinju da cvetaju [18.05.2021]

Pšenica

    Rane setve pšenica počinju cvetanje. Radi zaštite od bolesti klasa, najbolje je da se zaštita uradi neposedno pred cvetanje, odnosno kada se uoče prvi prašnici na njivi. Stoga je preporuka da se naredniuh 10tak dana pregledaju njive i uradi zaštita sa:

Elatus era 0,8 L/ha ili Caramba 1,2 L/ha ili Delaro 0,75 L/ha ili Sirena 1,2 L/ha ili Ascra pro 1 L/ha ili Unify 1 L/ha ili Zamir 1 L/ha ili Cello 1,25 L/ha ili Zantara 1 L/ha ili Duofen plus 1,5 L/ha ili Duett ultra 0,5 L/ha ili Sanus 1,5 L/ha ili Postulat 1 L/ha ili Protendo 1 L/ha ili Pylon 1 L/ha ili Falcon forte 1 L/ha.

Mogu se koristiti i Buzz ultra 0,3 L/ha ili Orius 1 L/ha ili Akord 1 L/ha ili Imperium  0,5 L/ha u kombinaciji sa preparatima Duofen ili Bacilomix original 2 L/ha ili Gramino B 1 L/ha.

Radi povećanja prinosa i kvaliteta zrna preporuka je da se dodaju: Yield On 2 L/ha ili Chopin Evolution 3 L/ha ili Wuxal K 40 2 L/h ili Vellamin 2 L/ha ili Delfam plus 2 L/ha ili Megafol 2 L/ha.