Aktuelnosti

Piljenje larvi jabučnog smotavca [26.05.2021]

Jabuka

   Prema sumama efektivnih temperatura koje se mogu videti na karti Agroupozorenja počelo je piljenje larvi jabučnog smotavca. Preporuka je da se narednih par dana uradi zaštita jabuke preparatima Ampligo 0,25 ili Top Gan 0,5 L/ha.

   Na mestima gde ima grinja zaštita se može uraditi sa Voliam targo 0,1%, koji je gotova kombinacija insekticida i akaricida.

   Od fungicida preporuka je da se pre kiše uradi zaštita preparatima Gatro 0,1% ili Kardinal 0,1& ili Niveral 0,1%.