Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [02.06.2021]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi odvojenih grozdova, pa se očekuje da već do kraja nedelje počne da cveta. Zbog nestabilnog vremena sa padavinama u poslednja dva dana i povoljnih uslova za razvoj plamenjače i crne truleži, preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman.

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida: MIKAL FLASH 0.4%, MILDICAT 0.4%, PERGADO F 0.3%, PROFAILER0.3% , ACROBAT 0.25% ILI SPHINX 0.3%

Za crnu trulež Guignardia bidwellii koristiti SCORE 0.03% ILI DIFERENT O.03%

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice sa jednim od navedenih fungicida: COLLIS 0.04%,  LUNA MAX 0.1%, SYSTHANE 0.03% ILI SERCADIS 0.03%