Aktuelnosti

Zaštita jabuke [04.06.2021]

Jabuka

Završava se period primarnih infekcija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), ali pred najavljene padavine treba uraditi tretman kontaktnim fungicidima kako bi se postigla potpuna zaštita ploda: POLYRAM 2kg/ha ili MANFIL 2,5kg/ha ili MANKOGAL80 2kg/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5kg/ha.

U toku je masovno polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella) pa se preporučuje tretman sa IMIDAN 2kg/ha.

U fazi intenzivnog vegetativnog porasta dolazi do napada lisnih vašiju koji se nalaze na mladim lastarima na naličju lista, hrane se sišući sokove, s toga se preporučuje tretman sa sistemičnim insekticidima iz grupe Neonikotinoida, TONUS 250g/ha ili KESTREL 250ml/ha ili VOLLEY 250g/ha ili ŠIMAN 250g/ha.