Aktuelnosti

Zaštita jabuke [04.06.2021]

Jabuka

Završava se period primarnih infekcija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), ali pred najavljene padavine treba uraditi tretman kontaktnim fungicidima kako bi se postigla potpuna zaštita ploda...

U toku je masovno polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella) pa se preporučuje tretman sa ...

U fazi intenzivnog vegetativnog porasta dolazi do napada lisnih vašiju koji se nalaze na mladim lastarima na naličju lista, hrane se sišući sokove, s toga se preporučuje tretman sa sistemičnim insekticidima iz grupe...