Aktuelnosti

Suzbijanje šljivinog smotavca [05.06.2021]

Šljiva

    Preporuka je da se tokom narednih pad dana uradi zaštita protiv šljivinog smotavca. Suzbijanje se može izvršiti sa: Affirm opti 0,25%.

    Za zaštitu od truleži kod kasnijih sorti uraditi zaštitu sa: Merpan80 0,2 % ili Dithane neo tech 0,25% ili Manfil 0,25% ili Mnakosav 0,25% ili Mankogal 0,25% a kod ranijih sa: Chorus50 0,03% ili Ciprodex 0,05% ili Neon 0,05% ili Biotic B 0,2%.