Aktuelnosti

Zaštita paprike na otvorenom polju [10.06.2021]

Paprika

     Paprika na otvorenom polju iz direktne setve je u fazi dva do osam listova ili je nedavno rasađena u proizvodnji iz rasade. Vaši su prisutne na većini polja. Prve pege bakterioza su već pronađene u polju. Kako bi sprečili dalje širenje, preporuka je da se usevi redovno pregledaju.

      Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo vaši, preporuka je da se uradi zaštita sa: Teppeki 0,14 kg/ha.

      Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo bakteriozne plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa: Vitra ili Nordox ili Champ ili Cuprozin ili Cupervall ili Neoram ili Everest ili Cuprocaffaro u količinama prema uputstvu za upotrebu od 2-4 kg/ha ili 2-4 L/ha, a ako se prisustvo bakterija ne utvrdi preporuka je da se uradi zaštita sa: Biotic B 2 L/ha ili Bacilomix original 2 L/ha.