Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [12.06.2021]

Vinova loza

Zbog nestabilnog vremena, čestih padavina i uslova za plamenjaču i crnu trulež vinove loze, preporuka je da se tretman odradi u naredna dva dana.

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida: TVINGO 0,3 %, MILDICUT 0.25%., PROFILER 0.3%, RIDOMIL GOLD 0.3% ILI ORVEGO 0.1%.

Nastaviti zastitu od prouzrokovača pepelnice i crne truleži Guignardia bidwellii sa preparatom: COLIS 0.05% ili LUNA MAX 0.1%

Vinova loza je u fenofazi zvetanja,pa tretman raditi kasno popodne i noću. Voditi računa da nam list ne bude vlažan u vreme tretmana.