Aktuelnosti

Crni luk zaštita [13.06.2021]

Crni luk

     Crni lukovi sejani proletos dostigli su uzrast od 5-6 listova. Preporuka je da se narednih tri do četiri dana usev zaštiti od plamenjače sa: Nordox ili Champ ili Everest ili Cuprozin ili CuproCaffaro ili Neoram 2 - 4 kg/ha.

     Tripsi polako naseljavaju crni luk, pa je potrebno uraditi pregled luka. Ukoliko su pojedinačni tripsi prisutni na više od 5% biljaka, preporuka je da se doda Thiovit jet ili Cosavet ili Kumulus  5 kg/ha.