Aktuelnosti

Zaštita krompira [13.06.2021]

Krompir

     Krompiri za jesenju proizvodnju su dostigli uzrast da je potrebno početi zaštitu protiv plamenjače. Naredna dva tri dana je potrebno pregledati krompir. 

     Ukoliko se pregledom ustanovi da plamenjača nije prisutna zaštitu uraditi sa: Mankosav ili Mankogal ili Manfil ili Dithane neo tech 2,5 kg/ha.

     Ukoliko se pregledom ustanovi da je plamenjača prisutna u polju zaštitu uraditi sa: Ridomil gold 2,5 kg/ha ili Alijansa 2,5, a nakon 4-5 dana zaštitu ponoviti sa: Infinito 1,4 L/ha ili Curzate M 3 kg/ha ili Viloksan 3 kg/ha ili Profilux 2,5 kg/ha ili Vincare 1,8 kg/ha ili Valis M 2,5 kg/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha.