Aktuelnosti

Zaštita krompira [13.06.2021]

Krompir

     Krompiri za jesenju proizvodnju su dostigli uzrast da je potrebno početi zaštitu protiv plamenjače. Naredna dva tri dana je potrebno pregledati krompir. 

     Ukoliko se pregledom ustanovi da plamenjača nije prisutna zaštitu uraditi sa: 

     Ukoliko se pregledom ustanovi da je plamenjača prisutna u polju zaštitu uraditi sa: