Aktuelnosti

Zaštita leske tokom narednih dana [13.06.2021]

Leska - lešnik

     Plodovi leske polako se uočavaju u zasadima.

     Braon mramorasta stenica naseljava zasade leske i ustanovljena je u većini zasada leske.

     Gusenice dudovca treba da počnu da se pojavljuju narednih nekoliko dana.

Protiv štetočina preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita sa: Pyrinex 2 L/ha ili Konzul 2 L/ha ili Savanur 2 L/ha ili Imidan 1,5 kg/ha

     Protiv gljivičnih bolesti zaštitu uraditi sa:

(Dithane ili Manfil ili Mankogal ili Mankosav) 250 g + (Dekada 50mL ili Signum 50 g ili Luna sensations 60 mL) na 100 L vode

     Protiv bakteriozne pegavosti sa: Bacilomix original 3 dL ili Biotic B 2 dL na 100 L vode.