Aktuelnosti

Zaštita jabuke [19.06.2021]

Jabuka

Zasadi jabuka se nalaze u fazi intenzivnog porasta ploda. U nekim voćnjacima u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) na listu i na plodu. U tim zasadima treba nastaviti sa merama zaštite pre najavljenih padavina nekim od fungicida preventivnog delovanja POLYRAM 2kg/ha ili MANFIL 2,5kg/ha ili MANKOGAL80 2kg/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5kg/ha.

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha), pa je potrebno na osetljivim sortama ponoviti tretman sa LUNA EXPERIENCE 0,75lit/ha.

U voćnjacima u kojima se uoči prisustvo kolonija lisnih vašiju uraditi tretman sa TEPPEKI 140g/ha.

U toku je masovno polaganje jaja i piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) pa treba uraditi tretman sa IMIDAN 2kg/ha ili CORAGEN 0,2lit/ha.

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju grinja kao što su crveni pauk (Panonichus ulmi) i žuti pauk (Tetranichus urticae). Posebno obratiti pažnju kod crvenih sorti, i ukoliko se utvrdi prisustvo odraslih jedinki uraditi tretman sa ARMADA 1lit/ha ili ROMECTIN 1lit/ha ili VERTIMEC 1lit/ha ili AMON 1lit/ha ili ABASTATE 1lit/ha. Ukoliko se utvrdi prisustvo jaja žutog i crvenog pauka dodati i URANUS 0,5lit/ha.